Geschiedenis

De geschiedenis van Schuttersgilde St. Lucie

De oorspronkelijke oprichtingsdatum is niet bekend, maar wel heel lang geleden, wat blijkt uit de aanwezigheid van koningsplaten uit o.a. 1664-1754-1773-1893 en enkele zeer oude platen zonder jaartal en een goud gekroonde vogel met gouden halsbandje en gouden wapenschild op de borst. Uniek is dat het koningszilver eigendom is van de gemeente Nederweert en in bruikleen aan het schuttersgilde is afgestaan.

In de periode 1900-1940 is "St. Lucie" verschillende keren actief geweest, maar soms ook weer ingeslapen. De definitieve omkeer is gekomen met de her-oprichting op 31 juli 1949. De initiatiefnemers voor deze her-oprichting waren: J. Schroyen, J. Verstappen, M. Hulsers, P. Hulsers, J. Beelen, Th. Heijnen en J. Bruekers. Deze laatsten waren respectievelijk 1e voorzitter en 1e secretaris.

Geschiedenis Korps

De schietboom werd in 1949 geplaatst bij "Liebe Frenske" aan de Schoorbrug, later op hetzelfde terrein bij café P. Hulsers-Beelen, in welk café ook het clublokaal gevestigd was. Na het overlijden van Mevr. Hulsers-Beelen in 1982 werd het clublokaal cum annex verkocht aan de heer Th. Boonen. Daar deze aan het bedrijf aan andere bestemming gaf was het schuttersgilde genoodzaakt de schietboom te verplaatsten en een kantine te bouwen, hetgeen in 1983 gerealiseerd werd, dankzij de medewerking van voornoemende heer Boonen, die bereidwillig een gedeelte van zijn terrein hiervoor afstond. Thans is ons clublokaal gevestigd aan de houtsweg genaamd "Bi-j Liebe".

In 1950 werd het schuttersgilde St. Lucie lid van de bond EMM. Om dat alles te bekostigen werden er velerlei acties ondernomen om geld te verwerven. zo werd er in de eerste jaren "koren op de stok" verkocht later werden er oud-ijzeracties, loterijen, kaart-avonden, etc. gehouden. Hierdoor kwam St. Lucie tot grote bloei en kan daardoor verschillende initiatieven nemen en het tot een schitterend geheel laten komen.
Dit leverde St. Lucie enkele primeurs op binnen de bond EMM zoals:

 • Eerste volledige uniformering
 • Eerste volledige uitgerust klaroenkorps
 • Eerste exercitie-peleton
 • Oplevering van het vendelen door vendelier J. Bongers (op basis van de gebruiken bij de Brabantse gilde-feesten)

 

In 1954 werden de eerste uniformen aangeschaft. daarna werden er nog enkele keren nieuwe aangeschat zoals in 1979 en in 1992. De laatste uniformen dateren uit 2006.

 

Klaroenkorps

Tweemaal (in 1961 en 1967) werd samen met het gehele schuttersgilde deelgenomen aan het bloemen defilé te Soestdijk ter gelegenheid van de verjaardag van Hare Majesteit de Koningin. Ook werd meerdere malen een uitnodiging ontvangen voor de opluistering van de wijfeesten te Grevenmacher (Luxemburg). Bij een van deze gelegenheden behaalde het korps de eerste prijs in de ere-afdeling. Verder werd driemaal deelgenomen aan het Wereld-muziek concours te Kerkrade.

Geschiedenis WML

Ook op de federatieve bondsconcoursen deed het klaroenkorps van zich spreken, namelijk in 1971 te Heel werd een eerste prijs behaald en in 1975 te Maasbracht werd eveneens een eerste prijs behaald. Door dit succes mocht het jaar daarna deelgenomen worden aan de Nationale Kampioenschappen echter bleef hier het succes helaas uit. Een jaar later ging men weer op concours, nu te Noorbeek met als resultaat een ruime 1e plaats. Deze prijs werd ook behaald in 1981 te Monfort. Verder nam het klaroenkorps deel aan het Internationaal muziekfeest in de sporthal in Köln.

Hier behaalde onze muzikanten het hoogste punten totaal van alle buitenlandse korpsen, dit was in de begin jaren tachtig. Hierna werd het enkele jaren stil rond het klaroenkorps. In de jaren negentig ging het weer crescendo met het korps en promoveerde "St. Lucie" weer naar een hogere afdeling tijdens het federatief-bondsconcours te Venray.

 

Majorette

Geschiedenis Majorette

Opgericht in 1971 en in 1979 aangevuld met een miniretten-groep. Beide groepen behaalde ook diverse prijzen. Reeds in 1972 wist de pas opgerichte majorettengroep beslag te leggen op de titel "Jeugdkampioenschap van Limburg". In 1987 behaalde de majoretten van "St. Lucie" het Nederlandse Kampioenschap te Zutphen. In 2006 werd ook deze groep voorzien van nieuwe uniformen.

 •  Alfion
 • Bi-j Le-nie
 • Cijfermeester
 • De Kraan
 • De Riet
 • Gommers
 • GWW Tech
 • Heijnen Decor
 • Improbo
 • Janssen
 • Kessels
 • Ko-Du
 • Konings
 • Lammers
 • Meuwissen
 • Michiels
 • Nieuwenhoven
 • Rabobank
 • RMI
 • Steijvers
 • T Verschil
 • Stienen
 • Tinnemans
 • Van Gog auto
 • Van Gog Interieurs
 • Van Heugten
 • Verstappen
 • Wijen